Slaapverbetering | Hulp bij  slaapproblemen

Wat zijn slaapproblemen?

Ieder mens slaapt weleens een nacht slecht. Dat kan heel vervelend zijn. Je nachtrust wordt dan bijvoorbeeld verstoord door zorgen, stress, pijn of geluidoverlast. Er kan pas gesproken worden van een slaapprobleem als je vaker slecht slaapt en er een patroon ontstaat. Wanneer je langer dan een maand onafgebroken last hebt van slaapproblemen en je daardoor overdag niet meer functioneert, is er sprake van een slaapstoornis. Slaapproblemen komen veel voor. Onderzoek heeft uitgewezen dat ongeveer één op de drie Nederlanders problemen heeft met slapen.

Gevolgen

Slaapproblemen kunnen grote gevolgen hebben als vermoeidheid, concentratieproblemen, stress, stemmingswisselingen, lichamelijke en psychische problemen. Deze gevolgen kunnen het slaapprobleem verergeren, waardoor je makkelijk  in een visuele cirkel terecht kan komen. Slapeloosheid kan bijvoorbeeld (onbedoeld) in stand worden gehouden door overdag te gaan slapen. 


Tips

In veel gevallen kan je ook zelf de kwaliteit van je slaap verbeteren. Er zijn veel manieren die je kunt toepassen om beter te slapen. Tips voor een betere nachtrust lees je  Hier


Doorverwijzen
De meeste vormen van slaapproblemen hebben een psychische oorzaak, maar slaapproblemen kunnen soms ook veroorzaakt worden door fysieke problemen als verstopte luchtwegen, snurken, slaapapneu en (chronische) luchtwegaandoeningen. In dat geval zal ik  je aanraden de huisarts te bezoeken. Indien nodig kan deze je dan doorverwijzen naar een hulpverlener en/ of Slaapcentrum voor een slaaponderzoek:

http://www.isala.nl/patienten/specialismen-centra/slaapcentrum/over-afdeling

https://slaapcentrum.slingeland.nl/kenniscentrum/Slaapcentrum/836